ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਮਿਕਸਰ

A dental vacuum mixer makes the process of taking a dental impression easier. This machine automatically mixes dental putty and other dental impression materials.


    1

ਸਾਰੇ 8 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ